Brandblusser XL - Uw partner op het gebied van brandveiligheid.

Disclaimer

Polmai Brandbeveiliging B.V. (Kamer van Koophandel: 24110810), hierna te noemen Brandblusserswinkel.nl, verleent u hierbij toegang tot www.brandblusserswinkel.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Brandblusserswinkel.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Brandblusserswinkel.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Brandblusserswinkel.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Brandblusserswinkel.nl. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Brandblusserswinkel.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

 Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Brandblusserswinkel.nl en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Brandblusserswinkel.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.