NEN-normen brandveiligheid

 

- NEN 2559 Onderhoud draagbare blustoestellen

- NEN 2659 Onderhoud bluswagens

- NEN-EN 671-3 Onderhoud brandslanghaspels

- NEN 1594 Aanleg en onderhoud blusleidingen

- NEN 4001 Projectering blustoestellen

- NEN-EN1869 Blusdekens

- NEN-EN 50171 Onderhoud centrale noodverlichting

- NEN-EN 50172 Onderhoud decentrale noodverlichting

- NEN-EN 1838 Projectering noodverlichting

- NEN 4000 Bedrijfshulpverlening

- NEN-EN-ISO 7010 Veiligheidssymbolen

- NEN 8112 Leidraad voor Ontruimingsplannen

 

Verantwoordelijkheid en zorgplicht

 

Uw verantwoordelijkheid groeit door zorgplicht die vanuit de overheid wordt opgelegd aan het bedrijfsleven.

De overheid treedt steeds verder terug en legt de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid in gebouwen bij de eigenaar en gebruiker. Binnen deze ontwikkeling past een veranderende rol van de gemeentelijke handhaving (brandweer) die bedrijven steeds minder adviseert op het gebied van brandveiligheid.

 

Om zeker te stellen dat bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid ook daad werkelijk nemen, zijn wet- en regelgeving op verschillende vlakken aangescherpt. Bij een calamiteit zal achteraf gecontroleerd worden of eenieder die bij het pand betrokken is, kan aantonen dat er voldaan is aan de verplichtingen (dit betekent een omgekeerde bewijslast). In het Bouwbesluit 2012 is het begrip zorgplicht opgenomen in artikel 1.16. Voor bepaling of u aan uw zorgplicht voldoet, bieden NEN-normen houvast en wij gebruiken deze dan ook als leidraad voor onze werkzaamheden.

 

NEN-normen zijn standaarden die onder regie van het Nederlands of Europese Normalisatie-instituut zijn vastgesteld om diensten zodanig vast te leggen dat afnemers hierop kunnen vertrouwen. Daarnaast heeft u te maken met verplichtingen uit de Arbo-wet- en regelgeving én met de eisen van uw verzekeraar. Alle partijen stellen eisen aan de brandveiligheid en het beheer van brandveiligheidsmiddelen.

Onze medewerkers werken altijd volgens de laatste normen en wet- en regelgeving en zijn u graag van dienst met goed advies.