Wat te doen bij brandwonden?

• Niet gaan rennen, dit wakkert de vlammen aan.
• Vlammen doven. Dit kan met water, door over de grond te rollen of met een (blus)deken. 
• Zo snel mogelijk koelen van de wond met zacht stromend, lauw water. 
• Minimaal vijf minuten koelen. Bij verbranding door chemische (bijtende) stoffen minimaal half uur!
• Kleding verwijderen, mits deze niet aan de huid gekleefd zit.
• Bij blaren of een aangetaste huid altijd de huisarts waarschuwen.
• De brandwond bedekken: met metalline verband of gaasjes.
• Nooit zalf of creme op de wonden smeren!
• Pas eten en drinken als de arts het toestaat.
• Het slachtoffer zittend vervoeren.

 

Preventie maatregelen brandwonden:

 

• Gebruik geen tafelkleden.
• Geen potten koffie of thee op plekken waar kinderen makkelijk bij kunnen.
• Geen hete dranken drinken met kind op schoot.
• Stelen van pannen naar achter plaatsen. 
• Laat de oven nooit open staan.
• Kook op de achterste platen/pitten en hou tijdens het koken kinderen op afstand.
• Controleer altijd de temperatuur van het bad waar het kind in gaat.
• Leer kinderen om te gaan met de warme en koude kraan en wijs ze op gevaar.
• Laat kinderen niet met lucifers en/of aanstekers spelen en houd ze uit de buurt van brandende kaarsen en vuur.
• Pas op met kruiken.
• Monteer een fornuisrek.
• Plaats een thermosstatische mengkraan.

 

Wat zijn brandwonden:

 

Als u zich ergens aan brandt, ontstaat op die plek een brandwond. Er zijn verschillende soorten brandwonden:

  1. 1. Een eerstegraads brandwond is een rode, droge, pijnlijke plek. De verbrande huid ziet er hetzelfde uit als bij verbranding door de zon. 
  2. 2. Een oppervlakkige tweedegraads brandwond is ook rood en pijnlijk, maar nu ontstaan er ook blaren. De wond is vochtig bij kapotte blaren. 
  3. 3. Bij een diepe tweedegraads brandwond is de huid vlekkerig rozerood met witte plekken. Ook nu zijn er blaren. De wond doet weinig tot geen pijn. 
  4. 4. Een derdegraads brandwond is geelwit of bruin en voelt stug of leerachtig aan. De wond doet geen pijn, terwijl het juist een ernstige verbranding is. De brandwond is zo diep dat de zenuwuiteinden in de huid kapot zijn. Daardoor voelt u geen pijn meer. Als de huid nog erger verbrandt, ontstaan er zwarte plekken. Dit heet verkoling.