Ongeveer 90% van de beginnende brandjes wordt geblust met een klein effectief blusmiddel. Logisch dus dat deze blusmiddelen vaker onderhouden worden. Maar wat is het dan dat mensen toch voor een nieuwe blusser gaan? De prijzen . De kosten van een nieuwe brandblusser zijn tegenwoordig goedkoper dan het onderhouden ervan. 

Kleine blusmiddelen zijn effectief.

Het onderzoek toont aan dat ondernemers een doorontwikkeling bij een beginnende brand kan beperken. Dit omdat er al veel blusklare blusmiddelen actief zijn. Hieronder vallen draagbare blussers (1, 2, 3 kilo,  2 liter & Sprayblussers (Prymos & FireFox).)

Het onderhouden van kleine blusmiddelen.

In het bouwbesluit staat beschreven hoe het onderhoud van kleine blusmiddelen hoort te zijn. Dit is voorgeschreven in de NEN 2559 norm. De overheid heeft hierin gesteld dat de minimale onderhoudstermijn van 2 jaar moet worden toegepast en verklaart ook het zorgplichtartikel onverkort van toepassing.

Wat is de zorgplicht?