Elke draagbare brandblusser, met een max van 20 kilo welke verkocht wordt in Nederland, moeten verplicht een rijkstypekeur hebben op hun transfer. Een transfer is een sticker die op de brandblusser zit met daarin de inhoud, brandklasse etc. Onderschat een rijkstypekeur niet! Dit is namelijk een vereiste. Aan de hand van een rijkstypekeur kan worden vastgesteld of de brandblusser geschikt is voor de brandklasse zoals deze zijn aangegeven op het transfer. Dit is zijn de bekende brandklasse (A,B,C,D en/of F). Het rijkstypekeur is wettelijk vastgelegd in het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997. Het rijkstypekeur wordt gegeven Het rijkstypekeur is een ellips die altijd rechtsonder zit geplaatst op de transfer. Wist je dat het rijkstypekeur in Nederland in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties door NCP Certificatie beheerd en uitgegeven wordt? Een belangrijk iets dus! 


Hieronder hebben wij een plaatje van een rijkstypekeur die op de poederblusser 2 kg zit. Deze blusser wordt verkocht op Brandblusser XL. 

 

 

Wat houdt dit nu precies allemaal in? Logisch! Het ziet er zeer verwarrend uit maar is het niet!.

 

Het rijkstypekeur is een ellipsvormig figuur.
Binnenin de ellips wordt het rangnummer vermeld. Dit is meestal met een cijferhoogte van 6 millimeter.
Buiten in de ellips zijn er een aantal belangrijke zaken die vermeld worden. Dit allemaal met een letter- en cijferhoogte van 3 mm.


  • Bovenin de ellips: Het 3e en 4e cijfer van het betreffende jaar en de maand met daarop de afgifte van het bewijs van typegoedkeuring in 2 cijfers. Een voorbeeldje: 15-04 = Het jaar 2015 en de maand april (4)) 
  • Links in de ellips: De letter "B" van "Besluit Draagbare Blustoestellen".
  • Rechts in de ellips: Het jaartal van het "Besluit Draagbare Blustoestellen".
  • Onderin de ellpis: De letters "BZ" van "Binnenlandse Zaken".

 

 

Zo heeft u een kleine uitleg over het rijkstypekeur!